Eskilstuna Fors (D)

Eskilstuna Fors 048401
Pastoratskod: 040701 Namn: -1930 Fors, 1931- Eskilstuna Fors. Indelning: 1659 utbrutet Eskilstuna, 193101-01 införlivat Eskilstuna (del av). Pastorat: 1659-1930 Eskilstuna, 1931-1939 Eskilstuna Fors och Eskilstuna Kloster, 1940- eget. Husförhörslängd: 1779-. Födelsebok: 1666-. Arkiv: typarkiv, i Eskilstuna Kloster.