Borghrail Lite om taxi

Taxibranschen har blivit lite som en fotbollsplan med 200 spelare - alla kan inte göra mål.

Från att taxinäringen fram till 90-talet varit en starkt reglerad bransch och yrket taxichaufför hade en ganska god klang i folks öron, har taximarknaden efter avregleringen blivit en mix med skandaler och fiffel som smakfullt varvats bland tidnings-rubrikerna.

De etablerade beställningscentralerna har dock idag tagit tag i en del av problemen och med interna förarutbildningar och strikt policy försöka återfå förtroendet hos taxikunderna samt få tillbaka lite av den klass som taxiåkandet haft under årtionden vad gäller service och kvalité.

Ett av dessa taxibolag är TaxiKurir i Malmö, där jag till vardags förtjänar mitt levebröd.

Bilden på taxibilarna ovan, associerar dock inte till TaxiKurir, utan till TS-Taxi, där jag började min taxibana i mitten på 80-talet.

TS-Taxi hade då brutit sig ur dåvarande Malmö Taxi för att få bort klyschan "Taxi - var god dröj" och i stället jobba för att ge kunden så bra service och kvalitet som möjligt.

TS-Taxi köptes i början av 2000-talet upp av TaxiKurir-koncernen.

Tanken med att värna om god service och kvalitet till kunden går även idag som en röd tråd genom hela TaxiKurirs verksamhet - Vi är en god bit på väg...

TaxiKurir's hemsida